Niezawodny partner w przemyśle od 140 lat!

Poznaj naszą historię

Uszczelnienia zgodne z wymogami LABS

Innowacyjna technologia czyszczenia uszczelnień do najbardziej wymagających zastosowań

Chesterton 650 AML

W pełni biodegradowalny, bezpieczny dla środowiska olej syntetyczny dla przemysłu!

Chesterton Connect

Prosty i niezawodny sposób monitorowania pomp i systemów uszczelniających w celu utrzymania bezawaryjności!

Chesterton przedstawia nowe pojedyncze i podwójne uszczelnienie modułowe

Zbudowane w oparciu o platformę AXIUS™ zapewnia maksymalną kontrolę i różnorodność konfiguracji

 

Pojedyncze kompaktowe uszczelnienie szlamowe 170L do pomp Warman® serii AH®

Do zastosowania w ciężkich szlamach, eliminuje lub znacząco ogranicza zużycie wody płuczącej

Wysokowydajne, wielozadaniowe szczeliwo DualPac 2212

Odporne na ciśnienie i temperaturę, wykonane w technologii DualPac®

Uszczelnienie dzielone

Innowacyjne rozwiązanie Uproszczony montaż

Uszczelnienie Matrix Rotary Seal

Łatwe w montażu, opatentowane uszczelnienie dzielone na wytarte wały

Skuteczna odbudowa i trwałe zabezpieczenie betonu

Szybkowiążąca, niewrażliwa na wilgoć zaprawa epoksydowa ARC EG-1

Szybkie naprawy

ARC BX5 szybkoutwardzalna powłoka opracowana z myślą o urządzeniach narażonych na ścieranie

Ogólne warunki handlowe

General terms and conditions

Substances of very High Concern and others
1. Supplier shall inform Chesterton without undue delay in writing if any products supplied to Chesterton
are covered by the regulations listed below, in particular if this is due to changes of raw materials used by the
Supplier, of product formulas used and/or any amendments to the lists which are exhibits to the below
regulations. This in particular applies to, but is not limited to the following regulations:
- Substances of Very High Concern according to Article 57 REACH and its Annex XIV (EU 1907/2006)
- Waste EU 2018/851 amending EU 2008/98
- RoHS (Restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment) (EU 2011/65)
- Persistent organic pollutions (POP) EU 2019/1021
- Conflict Minerals concerning tin, tantalum, tungsten and gold (EU 2017/821).
2. Supplier shall not supply to Chesterton any products whose supply is prohibited under the above
regulations. In particular, Supplier shall not supply to Chesterton any products containing raw materials classed as
so-called conflict minerals and shall adhere to all obligations under the Conflict Minerals Directive, in particular its
articles 4, 5 and 6.Upon Chesterton’s request, Supplier shall provide Chesterton with a certificate of origin for the
raw materials used. Supplier shall endeavor to ensure that its own suppliers do not use any conflict minerals
either.

Ogólne warunki handlowe

Dot. SVHC - Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy i inne
1. Dostawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki pisemnie poinformować firmę Chesterton
International Polska sp. z o.o., jeśli jakiekolwiek dostarczane przez niego produkty są objęte
poniższymi przepisami, w szczególności jeśli jest to spowodowane zmianami surowców stosowanych
przez Dostawcę, formuł produktów i/lub jakichkolwiek zmian w wykazie będących przedmiotem
poniższego regulaminu.
Dotyczy to w szczególności, ale nie ogranicza się do następujących przepisów:
- Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 REACH i jego załącznikiem XIV (UE
1907/2006)
- Odpady UE 2018/851 zmieniające UE 2008/98
- RoHS (Ograniczenie substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) (UE 2011/65)
- Trwałe zanieczyszczenia organiczne (POP) EU 2019/1021
- Minerały konfliktowe dotyczące cyny, tantalu, wolframu i złota (UE 2017/821).
2. Dostawca oświadcza, że nie dostarczy do firmy Chesterton International Polska sp. z o.o. żadnych
produktów, których dostawa jest zabroniona na mocy powyższych przepisów. W szczególności
Dostawca nie dostarczy żadnych produktów zawierających surowce sklasyfikowane jako tzw. minerały
konfliktowe i będzie przestrzegać wszystkich zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie
minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, w szczególności jej artykułów 4, 5 i 6. Na żądanie
odbiorcy, Dostawca okaże certyfikat pochodzenia na zastosowane surowce. Dostawca dołoży starań,
aby jego poddostawcy również nie używali minerałów konfliktowych.