Ochrona betonu

Powłoki kompozytowe ARC zapewniają zaawansowaną ochronę także konstrukcji betonowych w szerokim zakresie trudnych warunków pracy. Powłoki ARC zapewniają doskonałą ochronę przed erozją, korozją, ścieraniem i związkami chemicznymi. Powłoki Chesterton w 100% zawierają cząstki stałe, posiadają
niską zawartość LZO, zapewniają trwałą ochronę dla krytycznych procesów produkcyjnych i efektywności urządzeń.

Ochronne systemy ARC na powierzchnie betonowe są stosowane do naprawy, odbudowy i ochrony wszystkich struktur betonowych (naprawy pęknięć i dziur w korpusach i obudowach, pęknięć i ubytków w betonie w przypadku np. fundamentów pomp) czy w przypadku osadzania urządzeń i maszyn.  

  • Zapewniają długotrwałą ochronę
  • Zapobiegają kosztownym odbudowom konstrukcji
  • Zwiększają bezpieczeństwo i zmniejszają zagrożenia dla środowiska
  • Upraszczają procedury konserwacji sprzętu
  • Skracają czas przestojów

Dowiedz się więcej na: powloki-przemyslowe.pl

ARC S1HB/ ARC S1HB(E)

Nowa powłoka przemysłowa Chesterton ARC zwiększa ochronę trudnych do pokrycia powierzchni, takich jak stal czy beton z dużymi wżerami.
ARC S1HB oferuje ochronę jednowarstwową z technologią luminescencji UV dla łatwej kontroli w trakcie procesu.

Pobierz plik (PDF) »

Pobierz plik (PDF) »

ARC 791(E)

Kompozyt do uzupełniania powierzchni betonowych na bazie żywicy Novolac, nakładany za pomocą szpachli, wzmacniany kwarcem, zawierający 100% substancji stałych.
Wzmacniany kwarcem kompozyt przeznaczony do ubytków i ochrony nowego betonu oraz do naprawy uszkodzonego przez czynniki chemiczne i mechaniczne betonu.

Pobierz plik (PDF) »

ARC 797(E)

Zawierajacy 100% czesci stałych, szybko penetrujacy, modyfikowany podkład epoksydowy o niskiej lepkosci.
Powłoka przemysłowa ARC 797(E) przeznaczona do penetracji i uszczelniania powierzchni betonowych. Zapewnia odpowiedni podkład dla innych powłok epoksydowych ARC.

Pobierz plik (PDF) »

ARC 988(E)

Kompozyt bardzo odporny chemicznie skłądający się z 100% cząstek stałych, na bazie żywicy Novolac, wzmacniany kwarcem, do ochrony powierzchni betonowych, nakładany za pomocą szpachli lub pacy.
Wysokojakościowy kompozyt wzmacniany kwarcem przeznaczony do uzupełniania i odbudowy powierzchni betonowych, oraz do ochrony nowego betonu i napraw uszkodzeń spowodowanych przez nadmierne działające środki chemiczne lub siły mechaniczne.

Pobierz plik (PDF) »

ARC CS2(E)

Cienkowarstwowa powłoka epoksydowa na bazie żywicy Novolac do ogólnych zastosowań.
Cienkowarstwowa zawansowana powłoka kompozytowa, opracowana do ochrony powierzchni betonowych. CS2(E) jest stosowana w środowiskach łagodnych chemikaliów.

Pobierz plik (PDF) »

ARC CS4(E)

Cienkowarstwowa powłoka epoksydowa odporna na substancje chemiczne.
Zaawansowana powłoka kompozytowa do ochrony powierzchni betonowych w środowisku silnych chemikaliów.

Pobierz plik (PDF) »

System ARC NVE

Wysokotemperaturowa i chemoodporna powłoka epoksydowo-winylowo-estrowa z żywicami Novolac.
Zmodyfikowany system wykładzin winylowo-estrowych z żywicami Novolac do zastosowań narażonych na wysokie temperatury w silnie agresywnych środowiskach chemicznych. Produkt można stosować jako system wielowarstwowy lub w postaci pojedynczej cienkiej warstwy.

Pobierz plik (PDF) »

System ARC NVE VC

System o wysokiej odporności.
Modyfikowana powłoka na bazie nowolaku winyloestrowego do aplikacji
na powierzchnie betonowe wymagające ekstremalnej odporności chemicznej.

Pobierz plik (PDF) »

ARC EG-1(E)

Szybkowiążąca zaprawa żywiczna do naprawy/łatania przemysłowych nawierzchni betonowych.
ARC EG-1(E) to w 100% stała, trzyczęściowa, szybkowiążąca zaprawa epoksydowa o niskiej lepkości, odporna na wilgoć, wzmocniona pigmentowaną, suchą mieszanką kruszyw kwarcowych.

Pobierz plik (PDF) »