Niezawodny partner w przemyśle od 140 lat!

Poznaj naszą historię

Uszczelnienia zgodne z wymogami LABS

Innowacyjna technologia czyszczenia uszczelnień do najbardziej wymagających zastosowań

Chesterton 650 AML

W pełni biodegradowalny, bezpieczny dla środowiska olej syntetyczny dla przemysłu!

Chesterton Connect

Prosty i niezawodny sposób monitorowania pomp i systemów uszczelniających w celu utrzymania bezawaryjności!

Chesterton przedstawia nowe pojedyncze i podwójne uszczelnienie modułowe

Zbudowane w oparciu o platformę AXIUS™ zapewnia maksymalną kontrolę i różnorodność konfiguracji

 

Pojedyncze kompaktowe uszczelnienie szlamowe 170L do pomp Warman® serii AH®

Do zastosowania w ciężkich szlamach, eliminuje lub znacząco ogranicza zużycie wody płuczącej

Wysokowydajne, wielozadaniowe szczeliwo DualPac 2212

Odporne na ciśnienie i temperaturę, wykonane w technologii DualPac®

Uszczelnienie dzielone

Innowacyjne rozwiązanie Uproszczony montaż

Uszczelnienie Matrix Rotary Seal

Łatwe w montażu, opatentowane uszczelnienie dzielone na wytarte wały

Skuteczna odbudowa i trwałe zabezpieczenie betonu

Szybkowiążąca, niewrażliwa na wilgoć zaprawa epoksydowa ARC EG-1

Szybkie naprawy

ARC BX5 szybkoutwardzalna powłoka opracowana z myślą o urządzeniach narażonych na ścieranie

Ograniczanie kosztów poprzez zmniejszanie zużycia energii - Program Efektywności Energetycznej Pomp i Układów Pompowych

Specyfika pomp i układów pompowych

Pompy i układy pompowe występują powszechnie w wielu branżach przemysłu. Koszty energii elektrycznej stanowią przy tym największy koszt ich eksploatacji. Faktem jest, że sprawność pomp i układów pompowych jest często niska lub średnia. Nie oznacza to jednak, iż układy takie nie mogą pracować wydajniej. Okazuje się bowiem, że koszty energii zużywanej do napędu układów pompowych mogą być skutecznie ograniczane, a oszczędność może sięgać nawet 50%.


Nieefektywna praca pomp wynika z wyeksploatowania lub błędnego doboru do wymagań układu. Ocena układów pompowych oraz wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną jest obecnie nie tylko trendem, ale także wymogiem stawianym przez ustawy i dyrektywy, zarówno krajowe jak i europejskie. Warto podkreślić, iż posiadanie Systemu ISO nie zwalnia z obowiązku wykonywania audytów energetycznych.
Firma A.W.Chesterton, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników wprowadziła program Fluid Efficiency - Program Efektywności Energetycznej Pomp i Układów Pompowych, oferujący kompleksowe audyty energetyczne pomp, rekomendacje inżynierskie oraz wdrożenia usprawniające.

AUDYT szansą na duże OSZCZĘDNOŚCI

Przeprowadzenie analiz i audytów energetycznych umożliwia wykrycie zarówno błędów w doborze pomp, błędów konstrukcyjnych, niedociągnięć produkcyjnych oraz wyeksploatowania elementów układu.
Audyt w ogólnym przypadku polega na zebraniu szeregu kluczowych informacji technicznych i eksploatacyjnych, wykonaniu bezinwazyjnych pomiarów rzeczywistych pompy i układu, porównaniu charakterystyki pompy podanej przez producenta z charakterystyką otrzymaną dla zmierzonych parametrów układu, analizie zebranych informacji i otrzymanych wyników oraz przygotowaniu raportu z przeprowadzonego audytu. Raport zawiera również informację na temat szacowanych oszczędności do uzyskania oraz wskazuje przyczyny i źródła strat energii. Wskazuje również możliwości ich ograniczenia lub wyeliminowania. Raport pomaga więc użytkownikowi w podjęciu decyzji dotyczącej wymiany bądź naprawy pompy, a wdrażanie rekomendacji przyczynia się do wymiernych oszczędności oraz wzrostu niezawodności pomp i układów pompowych.
Każdy układ pompowy jest inny, a jego rzetelna analiza wymaga wiedzy, doświadczenia oraz indywidualnego podejścia. Przygotowanie audytu energetycznego pomp i układów pompowych odbywa się w zgodzie z wymaganiami Polskiego i Europejskiego prawa. Za zbieranie informacji, pomiary i weryfikację wielkości rzeczywistych odpowiadają wykwalifikowani inżynierowie, legitymujący się certyfikatami efektywności energetycznej o zasięgu międzynarodowym, zgodnych ze Standardem ISO14414.

KORZYŚCI Programu Efektywności Energetycznej

  • Spełnienie wymogów formalnych wynikających z regulacji prawnych
  • Wzrost sprawności oraz ograniczenie poboru prądu
  • Wzrost niezawodności
  • Wzrost poziomu technicznego
  • Wydłużenie żywotności pomp i układów pompowych

Wydajnosc