Pompy obiegowe oleju turbinowego

Pompa łopatkowa zainstalowana w obiegu oleju turbinowego TU 32 w elektrowni zawodowej. Pierwszy agregat zainstalowany w 2004 roku. Kolejne w latach 2005-2006.

Podstawowe parametry:
Q= 40 m3/h
P=8 bar
Lepkość w temp. 200C = 32,7 mm2/s
ƍ =875 g/cm3

Oczyszczalnia ścieków surowych

Pompy wirowe serii „System One” zainstalowane w 2000 roku w zewnętrznej pompowni bezobsługowej do zasilania obiegu wodnego elektrowni. W standardzie wszystkie pompy wyposażone są w pojedyncze uszczelnienia mechaniczne Chesterton 155.

Pompy zostały zainstalowane w ramach modernizacji pompowni. Wysoka sprawność pomp serii „System One” pozwoliła na zmniejszenie mocy zasilającej z 100 kW do 75 kW.

Agregaty zostały zmontowane w warsztacie firmy Chesterton w Katowicach.

Podstawowe parametry:
Typ pompy: Frame „A” 8 x 10 -15
Q= 120 m3/h
P=10 bar
N= 150 obr/min
Silnik o mocy 75 kW.

Pompy skroplin

Pompy wirowe serii „System One” zainstalowano  na wydziale turbin w elektrowni węgla brunatnego do pompowania skroplin. Pompy zostały wybrane ze względu na wysoką sprawność oferowanych pomp oraz zainstalowane w standardzie uszczelnienia mechaniczne.

Podstawowe parametry:
Typ pompy: LD 17 1,5 x 3-13
Q= 80 m3/h
P=10 bar
N= 1450 obr/min

Pompy transferowe do asfaltu

Pompy łopatkowe zastały zamontowane w jednej z największych rafinerii w Polsce na instalacji produkującej asfalt na potrzeby budownictwa.
Użytkownik zdecydował się na zamianę stosowanych do tej pory dwuskrętnych pomp śrubowych na pompy łopatkowe. Głównym powodem zamiany były wysokie koszty eksploatacji (4 uszczelnienia mechaniczne na jedną pompę) oraz duże gabaryty zabudowy.

Wszystkie pompy wyposażone są w płaszcz grzewczy ogrzewany olejem o temperaturze 250°C.

Łącznie zabudowano 8 agregatów pompowych.

Podstawowe parametry:
Typ pompy: pompa łopatkowa „P” BF
Q= 125 m3/h (2 szt.)
Q= 100 m3/h (4 szt.)
Q= 60 m3/h (2 szt.)
P=6 bar
T= 210°C
Lepkość w temp 400 C= 200 Cst
N= 960 obr/min

Pompy procesowe w fabryce biodiesla

W 2015 zostało dostarczonych 13 agregatów na bazie pomp łopatkowych typy „XL” do   nowo powstałej fabryki biodiesla. Projekt został opracowany na bazie technologii jednej z firm zagranicznej wytwarzającej biodiesel z łupek orzechów pistacjowych.

Pompy zastosowano do transferu oleju grzewczego, transferu i załadunku biopaliwa.

Podstawowe parametry:
Typy pomp:
XL 1.25A (2 szt.)
XL 1.5A (7 szt.)
VL 2B (2 szt.)
XL 3B (2 szt.)
Medium: biopaliwo, olej grzewczy, woda
Q= 3,4 do 17 m3/h
P= 1,2 do 6,3 bar
Lepkość w temp. 200C od 1 do 7 Cst
ƍ =875 g/cm3 – 1000 g/cm3