Technologia niskopyłowa "Sponge-Jet"

Sponge-Jet jest światowym liderem produkcji czystych, suchych, niskopylących ścierniw wielokrotnego użytku i urządzeń do przygotowania powierzchni. "Sponge-jet jest to nowoczesna technologia obróbki ścierno-strumieniowej pozwalająca na 100 krotne obniżenie zapylenia w czasie przygotowania podłoża metalowego. Stosowanie gąbczastego ścierniwa Sponge Media, które stanowi kombinację pianki poliuretanowej i inżynieryjnych materiałów ściernych, zapewnia optymalny prostokątny profil,  określony stopień czystości oraz niskim stopień pylenia i rykoszetowania podczas usuwania niewidocznych zanieczyszczeń. Opatentowana przez producenta firmę Sponge Jet jest alternatywą do innych bezpyłowych metod jak obróbka "suchym lodem", kulkami szklanymi itp.

Zalety stosowania urządzenia Sponge-Jet i ścierniwa Sponge MediaTM:

  • Lepsza widoczność podczas obróbki strumieniowo-ściernej z zastosowaniem ścierniw Sponge Media
  • Zmniejszone zapylenie oznacza mniej awarii urządzeń rotacyjnych i elektrycznych
  • Umożliwia przygotowanie powierzchni w pobliżu aparatury i urządzeń
  • Zapewnia możliwość prowadzenia prac w pobliżu działających urządzeń elektrycznych
  • Niższa emisja cząstek lotnych (pył)
  • Eliminuje wodę, szlam, i problem wycieków
  • Zwiększone bezpieczeństwo i lepsze warunki pracy
  • Urządzenia do recyklingu Sponge-Jet segregują i oczyszczają ścierniwo do ponownego użytku

Szczegółowe informacje dostępne w formie PDF do pobrania: Pobierz plik (ZIP) »

Zobacz film: Jak działa Sponge Jet

Zalety stosowania urządzenia Sponge-Jet oraz szeroki zakres podłoży przemysłowych gdzie może być ono wykorzystywane zostały już niejednokrotnie docenione przez naszych kontrahentów. Zapraszamy do zapoznania się z referencjami dostępnymi pod linkiem: Technologia Sponge-Jet