Pompy wirowe

SYSTEM ONE

Wysoka wytrzymałość - niskie koszty utrzymania - zaprojektowane dla przemysłu przetwórczego - jednostopniowe pompy wirowe. Pierwsze wysokoodporne pompy ANSI dla przemysłu przetwórczego.

Magnum

Doskonała praca i niezawodność przy zastosowaniu "Magnachrome" nowego materiału o wysokiej wytrzymałości na decydujące części składowe pompy. Wyjątkowa twardość materiału (650 Brinnel) na części mokre pomp zapewnia dłuższą żywotność i niższe koszty eksploatacji. Aktualne testy pokazują 9 razy większą odporność na ścieranie w porównaniu do żeliwa . Korpus zaprojektowany do pracy na szlamach: + grubsze ścianki + współosiowy kadłub + styczny króciec tłoczny + schowana uszczelka. Pełny program w zakresie wydajności do 1700 m3/h ( tj. 7500 GPM ) oraz wysokości 165 m (550 feet ).

Pompy łopatkowe

Przeznaczenie

Pompy łopatkowe są to pompy wyporowe przeznaczone są do przetłocznia wielu różnych cieczy, od małej lepkości, aż po produkty bardzo lepkie, korozyjne, abrazyjne lub ciecze o słabych właściwościach smarnych.

Zasada działania:

Jak pokazano na rysunku nr 1 obok pompa wyposażona jest w rotor z przesuwnymi łopatkami, które zasysają produkt od strony ssania do komory tłocznej. Przy wirującym rotorze ciecz pomiędzy łopatkami przemieszczana jest do króćca tłocznego. Każda łopatka wytwarza siłę mechaniczną oraz hydrauliczną działającą na ciecz.

Na łopatki działają trzy siły:

 1. siła odśrodkowa na skutek wirowania rotora
 2. siła pochodząca od popychaczy przechodzącymi przez rotor i łączącymi przeciwległe łopatki
 3. siła hydrauliczna powstała na skutek różnicy ciśnień ssania i tłoczenia działająca na tył łopatki.

Każdy obrót łopatki przesuwa stałą ilość cieczy. Straty energii wskutek turbulencji oraz ślizgania są minimalne dlatego utrzymywana jest stała ilość tłoczonej cieczy.

Automatyczne wybieranie luzu

Sprawność pomp zębatych stale spada wraz ze wzrostem luzów. Aby skompensować te spadki należy zwiększyć prędkość obrotową (co spowoduje przyśpieszenie zużycia) lub pogodzić się ze zmniejszoną wydajnością aż do osiągnięcia przez nią niedopuszczalnego poziomu wydajności. Łopatki w pompach łopatkowych automatycznie wysuwają się ze szczelin w rotorze i automatycznie wybierają luz pomiędzy obudową a łopatką jak pokazano na rys. 2. W rezultacie unikamy konieczności zwiększania obrotów rotora i nie tracimy na wydajności samej pompy. W ten sposób wydajność i sprawność pompy w czasie całej eksploatacji jest praktycznie niezmienna.

 

Sprawność oznacza oszczędność energii

Wysoka sprawność wolumetryczna oraz symetryczne ułożyskowanie rotora w pompie łopatkowej oznacza, że zapotrzebowanie mocy w tych pompach jest znacząco mniejsze niż w innych pompach wyporowych. To znaczy zastosowanie tej pompy pozwala na obniżenie mocy silnika napędowego. Powstaje pytanie o ile? W typowych aplikacjach pompy Blackmer wymagają silnika o mocy do 30% mniejszej niż inne pompy wyporowe pompujące media o lepkości od 1 do 108.000 Cst.

Dwukierunkowa praca

Pompy łopatkowe, ze względu na symetryczną konstrukcję mogą pracować w dwóch kierunkach. Jest to istotne przy rozładunku i załadunku cieczy. Zamiast 2 pomp wirowych można zastosować jedną pompę łopatkową.

Symetryczne ułożyskowanie oraz solidna konstrukcja gwarancją niezawodności.

Pompy Blackmer dostępne są z łożyskami rolkowymi lub kulkowymi smarowanymi smarem, mają zamontowane uszczelnienie mechanicznym na wale. Dostępne są również modele z zewnętrzną oprawą łożyskową lub wewnętrznymi samosmarującymi łożyskami ślizgowymi, posiadającymi kanaliki zapewniające właściwe smarowanie i chłodzenie.

Często pompy z uszczelnieniem mechanicznym są wybierane w pierwszej kolejności do wymagających aplikacji, gdzie medium jest ścierne, lepkie lub niesmarujące.  Blackmer produkuje własne uszczelnienia mechaniczne, które spełniają wymogi danej aplikacji i są skonstruowane jako integralna część pompy. Unikalne rozwiązanie pozwala na odizolowanie pompowanego medium od części łożyskowej, utrzymanie współosiowości pierścieni ślizgowych maksymalne chłodzenie uszczelnienia. W wyniku tego uzyskujemy optymalne uszczelnienie i dłuższą żywotność łożysk.

Łatwy serwis, wymiana łopatek w ciągu kilku minut

Wymiana łopatek, o ile jest to konieczne, jest łatwa. Otwarcie pokrywy zewnętrznej, wysunięcie starych łopatek, wsunięcie nowych i zamknięcie pokrywy. W ciągu kilku minut pompa gotowa jest do pracy. Rutynowy przegląd pompy jest tak samo łatwy. Wiele pomp Blackmer wyposażonych jest w wymienne wkładki. Chronią one korpus pompy i dają możliwość ekonomicznej i prostej wymiany zużytych części uzyskanie pełnej sprawności nawet przy dużym zużyciu wkładek.

Samozasysanie i praca na sucho

Unikalna konstrukcja uszczelnień w pompach Blackmer oraz konstrukcje pomp bez uszczelnienia pozwalają na pracę na sucho w czasie zasysania lub opróżniania instalacji. Samonastawne łopatki pomagają utrzymać te własności w czasie zasysania.

Lotne substancje organiczne

Przez wiele lat pompy łopatkowe były stosowane do pompowania lotnych związków  organicznych i szerokiej gamy rzadkich substancji. Odkąd w pompach Blackmer nie ma bezpośrednio kontaktujących się elementów metalowych to idealnie one nadają się do pompowania cieczy nie smarujących.

Wysoka lepkość lub ciecze wrażliwe na „ścinanie”

Pompy Blackmer są idealne do transportu cieczy o dużej lepkości i wrażliwych na ścinanie. Niska prędkość obrotowa, wspomagane hydraulicznie łopatki i konstrukcja zapewniająca wysoką sprawność minimalizują efekt ścinania i wzburzania cieczy.

Ciecze abrazyjne

Pompy Blackmer w wersji odpornej na ścieranie posiadają utwardzone, wymienne wkładki cierne. Niska prędkość obrotowa i zewnętrzne łożyska izolowane od medium zapewniają podwyższoną żywotność dla cieczy zanieczyszczonych.

Wersje uszczelnienia

Produkowane uszczelnienia mechaniczne przez firmę Blackmer dostępne są dla szerokiej gamy zastosowań przemysłowych. Uszczelnienia mechaniczne pojedyncze, podwójne , szczeliwa, uszczelnienia wargowe lub potrójne uszczelnienia wargowe są dostępne dla wybranych modeli pomp.

Konstrukcje bez uszczelnień

Blackmer oferuje również linię pomp hermetycznych ze sprzęgłem magnetycznym, gwarantujących szczelność w pompach pompujących drogie, niebezpieczne lub toksyczne ciecze.

Wykonanie materiałowe

Pompy dostępne są w wersji z żeliwa sferoidalnego, staliwa lub stali nierdzewnej 316 SS.

Rodzaje pomp łopatkowych

Pompa łopatkowa typu X,GX

Zaprojektowana do transportu cieczy przemysłowych oraz petrochemicznych o właściwościach niekorozyjnych, nie zawierających ściernych cząstek stałych. Typowe zastosowania to: oleje opałowe, oleje smarne, tradycyjne paliwa, paliwa lotnicze, biopaliwa. Tego typu pompy również nadają się do transportu rozpuszczalników i rozcieńczalników jak: estry, ketony, eter, nafta, aminy, alkohole, terpentyny, glikole i ciecze o podobnych właściwościach.

Własności i zalety:

 • Modele X2, X2.5, X3 wykonane są z żeliwa oraz największa pompa X4 z żeliwa sferoidalnego z wbudowanym wewnętrznym zaworem nadmiarowym.
 • Wersja GX wyposażona jest w zintegrowaną przekładnią walcową smarowaną olejem.
 • Uszczelnienie mechaniczne w standardzie i ułożyskowanie oparte na łożyskach kulkowych gwarantują wysoką niezawodność.
 • Symetryczne ułożyskowanie gwarantuje długotrwałą pracę nawet przy dużych obciążeniach i dużym zużyciu części.
 • Regulowany zawór nadmiarowy chroni pompę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji.
 • Zewnętrzne łożyska kulkowe odizolowane są od cieczy uszczelnieniami mechanicznymi, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia przez zanieczyszczenia.
 • Łatwa obsługa, wymiana łopatek nie wymaga demontażu pompy z instalacji.

Podstawowe parametry

Pompa łopatkowa typu HXL

Zaprojektowana do transportu dużych ilości nie korozyjnych cieczy w szerokim zakresie lepkości od rozpuszczalników do gęstych olejów, asfaltów, mas bitumicznych i melas.  Pompa została specjalnie skonstruowana do rozładunku barek rzecznych, statków oraz zabudowy na terminalach gdzie wykorzystuje się jej samozasysające własności i wysoką zdolność podnoszenia cieczy. Pozwala to na całkowite opróżnienie zbiorników, cystern itp.

Własności i zalety:

 • Wykonana z żeliwa sferoidalnego z wbudowanym wewnętrznym zaworem nadmiarowym.
 • Wymienne wkładki cierne w korpusie pozwalają na łatwą regenerację pompy bez demontażu jej z instalacji rurociągowej.
 • Uszczelnienie mechaniczne producenta i ułożyskowanie oparte na łożyskach kulkowych gwarantują wysoką niezawodność.
 • Symetryczne ułożyskowanie gwarantuje długotrwałą pracę nawet przy dużych obciążeniach i dużym zużyciu części.
 • Regulowany zawór nadmiarowy chroni pompę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji.
 • Zewnętrzne łożyska kulkowe odizolowane są od cieczy uszczelnieniami mechanicznymi, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia przez zanieczyszczenia.
 • Łatwa obsługa, wymiana łopatek nie wymaga demontażu pompy z instalacji.

Podstawowe parametry

Pompa łopatkowa typu ML

Idealna do pompowania cieczy niesmarujących jak rozpuszczalniki a także do bardzo gęstych mediów lub cieczy wysoko zanieczyszczonych to jest gęstych olejów, asfaltów, mas bitumicznych i melas. Pompa dostępna w wielu konfiguracjach spełniających oczekiwania użytkownika.

Własności i zalety:

 • Dostępna w wersji ze ślizgowymi łożyskami wewnętrznymi i zewnętrznym uszczelnieniem mechanicznym lub wewnętrznym uszczelnieniem mechanicznym i zewnętrznymi łożyskami kulkowymi.
 • Modułowe rozwiązania łożyskowania pozwala na łatwy demontaż tych pomp i zmianę konfiguracji pompy na instalacji.
 • Dostępne części zamienne w wersji na trudnościeralnej.
 • Dostępna wersja z podgrzewanym płaszczem dla zastosowań wysokotemperaturowych.
 • Konstrukcja wykonana z żeliwa sferoidalnego z uchwytem do transportu oraz wewnętrznym zaworem nadmiarowym.
 • Unikalna konstrukcja zabudowy łopatek pozwalająca na utrzymanie stałej wydajności nawet przy znaczącym wytarciu elementów współpracujących.
 • Znakomite własności samozasysające oraz możliwość pracy na sucho.
 • Uszczelnienia producenta i konstrukcja opraw łożyskowych gwarantują maksymalną niezawodność (wersja MLX4).
 • Symetryczne ułożyskowanie gwarantuje długotrwałą pracę nawet przy dużych obciążeniach i dużym zużyciu części.
 • Zewnętrzne łożyska kulkowe izolowane od medium uszczelnieniami mechanicznymi gwarantują maksymalną żywotność i zmniejszają ryzyko przenikania zanieczyszczeń do łożysk.
 • Uniwersalna dławnica pozwala na zastosowanie uszczelnień mechanicznych innych producentów (wersja MLN4)
 • Regulowany zawór nadmiarowy chroni pompę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji.
 • Łatwa obsługa, wymiana łopatek nie wymaga demontażu pompy z instalacji.

Podstawowe parametry

Hermetyczna pompa łopatkowa MI3, MI4 ze sprzęgłem magnetycznym

Jest to kombinacja sprawdzonej konstrukcji pompy łopatkowej ze sprzęgłem magnetycznym eliminującym uszczelnienie w pompie powstała na potrzeby rosnącego rynku poszukującego rozwiązań gwarantujących bezwyciekową pracy przy pompowaniu niebezpiecznych, trudnych do uszczelnienia cieczy. Ochrona środowiska, przepisy BHP, wymagania międzynarodowych agencji ds. ochrony środowiska oraz lokalne przepisy zalecają stosowanie pomp hermetycznych do pompowania związków chemicznych.

Własności i zalety:

 • Wysoka sprawność pomy od 70-90%.
 • Konstrukcja z żeliwa (MI3, MI4) lub stali nierdzewnej (MS3, MS4).
 • Pompa hermetyczna - posiada samosmarne grafitowo-węglowe łożyska ślizgowe eliminujące bezpośredni kontakt części metalowych.
 • Części ruchome zaprojektowane ze specjalnie wykonanych stopów pozwalających na pracę na sucho w czasie zasysania oraz opróżnianiu rurociągu.
 • Brak konieczności stosowania cieczy zaporowych, nie występuje problem utylizacji wycieków. Wszystkie pompy hermetyczne posiadają unikalną konstrukcję zabudowy łożysk pozwalającą na cyrkulację, niewielkiej ilości cieczy wokół powierzchni łożyska. Przepływ cieczy minimalizuje szansę wzrostu temperatury i wydłuża żywotność łożyska.
 • Pompy hermetyczne Blackmer wyposażone są w neodymowe magnesy nowej generacji.
 • Wymienne wkładki cierne i tarcze pozwalają na naprawę pompy bez jej demontażu z instalacji.
 • Unikalna konstrukcja zabudowy łopatek pozwalająca na utrzymanie stałej wydajności nawet przy znaczącym wytarciu elementów współpracujących.
 • Konstrukcja pompy zapobiega wzburzaniu i „ścinaniu” cieczy wrażliwych na tego typu zjawiska.
 • Znakomite własności samozasysające (do -7,6 m) oraz możliwość pracy na sucho.
 • Symetryczne ułożyskowanie gwarantuje długotrwałą pracę nawet przy dużych obciążeniach i dużym zużyciu części.
 • Regulowany zawór nadmiarowy chroni pompę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji.
 • Możliwość pompowania cieczy zanieczyszczonych- do 20% i wielkości około 3 mm.
 • Łatwa obsługa, wymiana łopatek nie wymaga demontażu pompy z instalacji.

Podstawowe parametry

Przykłady zastosowań pomp łopatkowych w przemyśle